Pages Menu
Facebook
Categories Menu

Medlemsorganisationer

 

 

ABF Gammeldansgille
Piteortens Ordningsvaktförening
ABF Piteåbygden
Piteå Astma o Allergiförening
Alterkören
Piteå Badmintonklubb
Arnemark-Sikfors S-förening
Piteå Brukshundklubb
Byggnads avd 32 sekt 3
Piteå Filmstudio
Bölebyns SK
Piteå Fotbollsförening
Bölebyns Soc dem Kvinnoklubb
Piteå Fotoklubb
Dansföreningen Mogen Ungdom
Piteå Jiujitsuklubb
Dataklubben DDS
Piteå Kommunistiska Arbetarkommun
Ebeneserförsamlingen Håkansö
Piteå Lantliga Ryttarförening
Elektrikerförbundet avd 28
Piteå-Munksund SKV-avdelning
Fastighetsanst förb avd 115
Piteå Revyamatörer
GDV
Piteå S-förening
Handels avd 28
Piteå Schackklubb
Hortlax S-förening
Piteå Sim
Hortlax Scoutkår
Piteå Soc Dem Arbetarkommun
Hortlax Soc dem Kvinnoklubb
Piteå Soc dem Kvinnoklubb
Hyresgästföreningen avd Piteå
Piteå Summer Games
Hörselfrämjandet Piteå
Piteå Teaterförening
Infjärdens S-förening
Pitholm-Strömnäs S-förening
Infjärdens SK
Piteå Soc dem Kvinnoklubb
IOGT-NTO Hortlax
PRO, Piteå
Jävrebyns S-förening
Prometheus
Kommunal sekt 4
Seko post
Korpen Piteå
Socialdemokratiska Seniorklubben
Lakafors-Pålmarks Husmodersförening
SSU-kretsen, Piteå
Lantarbetarförbundet avd 57
Statsanställdas förbund samarb kommittén
Lillpite IF
Sv Transportarbetarförb avd 26
Lillpite S-förening
Storfors AIK
Lillpite Soc dem Kvinnoklubb
Strömnäs GIF
Livsmedelsarbetarförb avd 57
Svensby SK
LO-facken Piteå
Träindustriarbförb sekt Lillänget
Länkarna
Träindustriarbförb sekt Lövholmen
Metall avd 65
Träindustriarbförb sekt Munksund
Munksund-Skuthamn Soc dem Kvinnoklubb
Träindustriarbförb sekt Piteå
Munksunds S-förening
Unga Örnar Munksund
Målarförbundet avd 5 sekt 7
Unga Örnar Piteåkretsen
Norrfjärden-Alterdalen S-förening
Verdandi
Norrfjärdens Pensionärsförening
Vänsterpartiet Piteå
Pappers avd 158
Öjeby IF
Pappers avd 37
Öjebyns S-förening
Pitebygdens Folkdanslag Kadrelln
Öjebby Soc dem Kvinnoklubb
Pitebygdens Konstförening
Pitebygdens Musikförbund
Pitebygdens Travklubb